INTERNAL CIRCULAR / INTERNE OMSENDBRIEF 1/2017

 

AAN:             LIDVERENIGINGS

 

2017 JUNIOR JAGTER / MENTOR JAGFOTO-GELUKKIGE TREKKING

 

Dit is een van CHASA se strategiese prioriteite om meer aandag te skenk aan die werwing van junior jagters asook om hulle betrokkenheid in verenigingaktiwiteite te bevorder.
Gevolglik het die Raad van CHASA besluit om die Junior Jagter / Mentor Jagfoto-Gelukkige Trekking weer in 2017 aan te bied. Die behels die volgende:

 

 • Jagfotos van ‘n junior jagter en sy mentor moet aan CHASA se kantoor gestuur word. Fotos wat in die 2017 jagseisoen geneem is, sal kwalifiseer indien moontlik. ‘n Foto sonder die mentor is ook aanvaarbaar.
 • Die foto moet egter vergesel word van ‘n brief van die grondeienaar wat die plek en die datum van die jag bevestig.
 • Die kwaliteit van die foto sal nie as kriteria geld nie en die wenner sal deur ‘n gelukkige trekking aangewys word.
 • Die prys behels ‘n jaguitstappie wat deur CHASA geborg word.
 • Die sluitingsdatum vir die instuur van fotos is 21 Augustus 2017.
 • Die trekking sal plaasvind tydens die September 2017 Raadsvergadering.
 • Die mentor mag nie die bok vir die Junior skiet nie.

 

Ons sien uit na u samewerking en ondersteuning in hierdie verband.

______________________________________________________________

 

TO:     MEMBER ASSOCIATIONS

 

2017 JUNIOR HUNTER / MENTOR HUNTING PHOTO LUCKY DRAW

 

It is one of CHASA’s strategic aims to give more attention to the canvassing of junior hunters as well as to promote their involvement in association activities.
Subsequently the Board of CHASA resolved that the Junior Hunter / Mentor Hunting Photo Lucky Draw will be repeated in 2017. This will comprise the following:

 

 

2

 

 • Hunting photos of the junior hunter and his mentor if possible must be forwarded to the CHASA office. Photos taken in the 2017 hunting season will qualify. A photo without the mentor will also be acceptable.
 • The photo must however be accompanied by a letter from the land owner confirming the place and date of the hunt.
 • The quality of the photo shall not form the criteria to qualify and the winner will be determined by means of a lucky draw.
 • The prize is an organised hunt which will be sponsored by CHASA.
 • To closing date for photo entries is 21 August 2017.
 • The draw will take place during the September 2017 Board meeting.
 • The mentor must not shoot the buck for the junior.

 

We are looking forward to your co-operation and support in the above regard.

 

Jagtersgroete / Hunters Greetings

Rory O’ Moore

Manager