Hunting Opportunities

Home » Hunting Opportunities

Here at the KwaZulu-Natal Hunting Shooting and Conservation Association, we strive to promote fair, ethical hunting through our actions and attitudes. Hunting unfortunately has a negative image to the general public. Despite what you may think, hunters are conservationists, and if it weren’t for the hunting industry, conservation would not be what it is today. Interested in learning more? Read more here…
We hope that this website will help to educate and inform, so that you may understand a little more about what we do and stand for.

Hunting Guidelines For KZN

Hunting Guidelines For KZN

Read More

Hunting Opportunities

Ezemvelo KZN Wildlife – Spioenkop Dam Controlled Hunting Area

Read More

Foot and Mouth Disease Management KZN and Limpopo 25 May 2022

Read More

Ezemvelo KZN Wildlife – Controlled Hunting Opportunities

iThala-CHA-Application-Hunts-2022 – DOWNLOAD PDF
Ntinini-CHA-Application-Hunts-2022 – DOWNLOAD PDF

http://www.kznwildlife.com/index.html
http://www.kznwildlife.com/Hunting.html

Read More

Pongola Game Reserve – TR Nhlangwe hunt 2022

Read More

Inhlanhla Game Ranch – Hunting Tariffs 2022

2022 L IGR ACCOMMODATION – FEES – EXTRAS (17.1.22) – DOWNLOAD PDF
2022 L INHLANHLA ANIMAL TARIFF LIST (17.1.22) – DOWNLOAD PDF

Read More

VAR Safaris, Zululand – Price List and Conditions 2022

VAR-Safaris-Booking-Information-and-Hunting-Rules-2022 – DOWNLOAD PDF

VAR-Safaris-Game-Price-List-2022-SA-Local – DOWNLOAD PDF

Read More

Gariep Eco Reserve 2022.01.05

Goeie dag Vriende

Ek vertrou dat dit met u almal goed gaan.

Na nog ‘n ongewone aan-en-af jaar is ek seker almal van ons sien nou uit na die feestyd wat voorlê en dat ons almal sonder allerhande beperkings, kwaliteit tyd saam met ons geliefdes sal kan spandeer.

Ongeag die onsekerheid wat ons almal soms gedurende 2021 ondervind het, was dit ‘n baie goeie jaar vir ons by Badsfontien sover dit die jag aanbetref en kyk ons weereens terug na ‘n jaar vol nuwe herinneringe en lekker jag stories wat geskryf is.

Daar was heelwat “eerstes” sover dit die jag seisoen aanbetref het die afgelope jaar en het dit my tot die besef gebring dat die Karoo altyd iets uniek het om vir jagters te bied. Ons het die afgelope paar weke ook goeie reën gekry en die Karoo veld lyk te pragtig, met veral die kapok bos in blom wat ons dalk ‘n “wit” Kersfees in die Karoo kan gee.

Ek neem graag weer die vrymoedigheid om ons 2022 pryslys en tariewe aan te heg vir oorweging met die beplanning van u 2022 jag seisoen. Die goeie nuus is dat ons dag-en verblyf tariewe onveranderd bly en dat die prys van sommige spesies selfs verlaag is.

Vanuit eie ondervinding is dit nou die tyd wat meeste van ons reeds twee dagboeke byderhand hou – sou u dus na u 2022 dagboek se jaar beplanner kyk, maak asseblief seker dat u vroegtydig u gunsteling jag naweek bespreek om teleurstelling te voorkom.

Die Gariep Eco Reserve span wens graag u en u families ‘n Geseënde Kerstyd en voorspoedige 2022 toe – wees asseblief veilig, verantwoordelik en doen die regte ding!!!

Alles wat mooi is!

———————————————

Good day Friends,
I hope all is well with you.
After another unusual on-and-off year, I’m sure all of you are now looking forward to the festive season ahead and that without all sorts of restrictions, we will be able to spend quality time with our loved ones.

Regardless of the uncertainty we all experienced at times during 2021, it has been a very good year for us at Badsfontien as far as the hunting season is concerned and we are once again looking back at a year full of new memories and good hunting stories written.

There have been many “firsts” as far as the hunting season has been about in the past year and it has brought me to the realization that the Karoo always has something unique to offer hunters. We have also received good rain over the past few weeks and the Karoo veld looks beautiful, especially the kapok bush in flower might give us a “white” Christmas in the Karoo.

I would like to again take the liberty to attach our 2022 price list and rates for consideration with the planning of your 2022 hunting season. The good news is that our day-and-overnight rates remain unchanged and that the price of some species has even been lowered.

From my own experience, now is the time most of us already keep two diaries on hand – so if you look at your 2022 diary’s year planner, please make sure you book your favourite hunting weekend early to avoid disappointment.
The Gariep Eco Reserve team would like to wish you and your families a Merry Christmas and prosperous 2022 – please be safe, responsible and do the right thing!!!
All of the best to all of you .

DOWNLOAD PDF

Read More

Ebuwahlanga 2022

Ebuwahlanga hunting Opportunity

You must be logged in to view this content.

Read More

Karel Landman Pongola Game Reserve

More Listing

Nkwazi Pub Lunch Menu 2022 : DOWNLOAD PDF
Nkwazi 2022: DOWNLOAD PDF
Mvubu Spa 2022: DOWNLOAD PDF
Mvubu MINOR 2022: DOWNLOAD PDF
Mpalane 2022: DOWNLOAD PDF
MAP PGR : DOWNLOAD PDF
Leeukop Venison Butchery Pricelist 2022: DOWNLOAD PDF
Leeukop 2022: DOWNLOAD PDF
Inyati 2022: DOWNLOAD PDF
Activities 2022: DOWNLOAD PDF

Read More

Ezemvelo Phongolo Nature Reserve

Phongolo Auction Hunt – On-line Bidding Application Process 2022

Read More

Bow Hunting Opportunity

Ingwelala Boskamp | Lodge

Read More

VAR Safaris – Zululand

VAR Safaris

Read More

CVS And Majola Community Hunting

Hunting Opportunity : Community Owned Land: Weenen Area

Information for Hunters Majola – DOWNLOAD PDF
KwaMajola South African Guests 1 – DOWNLOAD PDF

Read More
© 2022 KZN Hunting. All Rights Reserved.| Privacy Policy |
Website by The Fire Tree Design Company