Animal Improvement Act (62/1998):Amendment of Table 7 of Regulations, including an additional list of animals // Diereverbeteringswet: Verandering aan Tabel 7 van die Regulasies, insluiting van addisionele diere

Home » CHASA » Animal Improvement Act (62/1998):Amendment of Table 7 of Regulations, including an additional list of animals // Diereverbeteringswet: Verandering aan Tabel 7 van die Regulasies, insluiting van addisionele diere

Post Date: 18 Sep 2019

2019 JUNIOR JAGTER / MENTOR JAGFOTO-GELUKKIGE TREKKING

Dit is een van CHASA se strategiese prioriteite om meer aandag te skenk aan die werwing van junior jagters asook om hulle betrokkenheid in verenigingsaktiwiteite te bevorder.

Gevolglik het die Raad van CHASA besluit om die Junior Jagter/ Mentor Jagfoto-gelukkige Trekking weer in 2019 aan te bied. Dit behels die volgende:

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF

© 2020 KZN Hunting. All Rights Reserved.
Website by The Fire Tree Design Company